Harden

Het harden van glas is in bepaalde gevallen nodig of gewenst. Na het hardingsproces, dat plaatsvindt nadat het glas alle andere bewerkingen heeft ondergaan, is het glas 5x sterker, slagvast, heeft een grotere buig/breek sterkte en kan een veel grotere mechanische belasting weerstaan. Gehard glas is ook veiliger omdat bij breuk er geen gevaarlijke scherven ontstaan maar het glas valt uiteen in stukjes. Hierdoor is de kans op ernstige snijwonden zeer gering. Een ander voordeel van het hardingsproces, is dat glas na deze bewerking beter bestand is tegen hogere, constante temperaturen.

Het hardingsproces vindt plaats in een hardingsoven. Na dit verhitten, koelt de buitenkant van het glas sneller af dan de kern. Hierdoor ontstaat een constante spanning die voor de vergrote mechanische weerstand zorgt. Een nadeel van gehard glas is dat aanpassingen/wijzigingen niet meer mogelijk zijn.