CE-Markering

Jongbloed & Zn. vof. zal vanaf 1 april 2007 zijn glasproducten die toegepast worden als bouwproduct in gebouwen en bouwwerken voorzien van de wettelijk verplichte CE-markering.

Aangezien deze verplichting alleen geldt voor bouwglas en wij ons voor kunnen stellen dat u op interieurglas geen markering wenst zullen wij de markering slechts op uw verzoek aanbrengen. U dient dan echter wel aan te geven wanneer het glas betreft wat als bouwglas toegepast zal gaan worden. Wanneer u dit niet aangeeft verklaart u hiermee dat Jongbloed & Zn. vof. geen verantwoordelijkheid draagt voor de CE-markering van de geharde glassoorten en dat deze  geheel is overgenomen door u. De markering zal in een hoek van de ruit geplaatst worden.

Voor interieurtoepassingen (met uitzondering van deuren) of andere toepassingen waarbij het glas niet als bouwproduct wordt gebruikt geldt deze CE-markering niet. Hiervoor verandert er voor u dus niets.

De CE-markering voor glasproducten toegepast als bouwproduct is wettelijk verplicht in alle landen van de Europese Gemeenschap (EG). In Nederland is deze CE-markering opgenomen in het Bouwbesluit (§1.4).

Door het voldoen aan de voorwaarden van CE in zowel de productie, de verwerking als in de distributie kan Jongbloed & Zn. vof. de CE-markering aanbrengen, echter ook voor u als toeleverancier en afnemer heeft dit grote gevolgen.

Als toeleverancier van de glasproducten die Jongbloed & Zn. vof. verwerkt maakt u deel uit van deze markering. Wilt u gehard glas onder CE-markering afnemen, dan dient het basisglas dat u aanlevert CE-gemarkeerd te zijn. Is dit niet het geval dan kan Jongbloed & Zn. vof. het glas wel harden, maar levert dit zonder CE-markering aan u.

Zonder markering mag gehard glas niet toegepast worden als bouwproduct in bouwwerken of gebouwen. Doet u dit wel dan houdt u zich niet aan het Bouwbesluit en bent u strafbaar. In Nederland is VROM de aangewezen toezichthoudende en controlerende instantie.

Wanneer de CE-markering op uw hardglas cq. loonharders aangebracht dient te worden kunt u hier een bestelformulier downloaden.

CE-documenten basis glas
CE-documenten gehard glas